539ab6a3de9f60d267761f28_devis.svg

Våra kunder

Från mindre till större kunder med komplexa organisationer

Vi har allt från enmansföretag som har behov av växel med tillhörande tjänster och talsvar till större organisationer med verksamhet som är geografiskt placerade i stora delar av Sverige. Vi har även kunder inom Skandinavien och Europa där vi erbjuder fast- och mobil telefoni och växeltjänster inom Kommunikation Som Tjänst samt internetförbindelser.

Vill du veta mer om vilka kunder vi arbetar med samt komma i kontakt med någon av våra referenskunder är du välkommen att kontakta oss!